Prevádzka

21. marca 2016

Zjazdovky v prevádzke

21. marca 2016

Vleky v prevádzke

21. marca 2016

Výška snehu

30 cm
21. marca 2016

Podmienky

DOBRÉ